Ons plan voor een Landtunnel over de Afrikaweg

Onze motie: Onderzoek haalbaarheid tunnel over Afrikaweg

Helaas wilde geen enkele partij in de raad ons voorstel steunen 

De Gemeenteraad van Zoetermeer in vergadering bijeen op 1 november 2021,

 

Constaterende dat:

·         er bij omwonenden van het nieuw te ontwikkelen Entreegebied, grote onrust is over de toekomstige Afrikaweg zoals deze in de huidige plannen zijn voorgesteld;

·         er een toename van fijnstofproblematiek ontstaat bij toenemend verkeer (4500 woningen extra) in het gebied;

·         er mogelijkheden bestaan bij “over tunnelen” van de Afrikaweg tot aanleg van een stadspark op het dak van de tunnel. Dit veel milieu voordelen zal opleveren en tevens mogelijkheden tot recreatie.

 

Overwegende dat:

·         een onderzoek naar de haalbaarheid van een “landtunnel” uit zou kunnen wijzen dat onderstaande punten veel voordelen kunnen opleveren voor alle bewoners van Zoetermeer;

o   er minder fijnstofuitstoot ontstaat die direct invloed heeft op de leefbaarheid in het gebied en de gezondheid van de bewoners;

o   er mogelijkheden kunnen ontstaan om dichter bij de eventuele tunnel te bouwen omdat er minder geluidsoverlast aanwezig is;

o   er een park kan worden aangelegd op het dak van de tunnel waar men kan recreëren;

o   er een groene verbinding ontstaat tussen de wijken Driemanspolder en Meerzicht;

o   er veilige oversteekmogelijkheden ontstaan zonder last te hebben van het doorgaande verkeer.  

 

Draagt het college op:

·         een onafhankelijk onderzoek te verrichten naar de haalbaarheid van een landtunnel over de Afrikaweg en dit onderzoek mee te nemen met de nog uit te voeren hoofdwegenstudie zoals beschreven in de begrotingsvoorstellen. In het onderzoek tevens de volgende zaken mee te laten nemen: veiligheid, fijnstofuitstoot, geluidreductie/overlast toekomstige bewoners, geluidsisolatie nieuwe woningen, verkeersafwikkeling Afrikaweg,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

 

Wim Blansjaar

 

Fractievoorzitter Partij Democratie voor Zoetermeer

Wie ben ik?

Streekblad van 12 april 2019

Wim Blansjaar actief in de Raad

Wim Blansjaar is vanaf zijn aanstelling tot raadslid van de Gemeente Zoetermeer erg actief als het gaat om de belangen van alle Zoetermeerders te vertegenwoordigen. Een van de belangrijkste punten uit het verkiezingsprogramma, een nieuw zwembad in Zoetermeer, is inmiddels op de lokatie in het van Tuyllpark door de raad met grote meerderheid aangenomen.  Daarnaast heeft de PDvZ zich druk gemaakt over de armoede in de stad. Ook hier zal het college onderzoeken of het armoede beleid van de gemeente beter inzichtelijk kan worden gemaakt zodat er eerder inzicht wordt verkregen bij dreigende armoede.