De Partij Democratie voor Zoetermeer


De 14 belangrijkste punten 2022 tot 2026

- Tegen het nieuwe afvalbeleid. Gewoon één keer per 14 dagen bakken legen.  

 

- Betaalbare huizen voor starters, jongeren en ouderen. 

 

- Geen verhoging van de OZB.

 

- Oude industrieterreinen geschikt maken voor woningbouw. 

 

- Ruimere financiële bijdragen voor thuis- en ouderenzorg. 

 

- Parkeeroverlast in de wijken tegengaan en uitbreiding parkeerplaatsen.   

 

- Aanpak van overlast hangjongeren en meer cameratoezicht .

 

- Géén voorrang voor statushouders bij woningtoewijzing

 

- Investeren in natuur en onderhoud van het groen in de wijk. 

 

- Afschaffen van de hondenbelasting. 

  

- Activiteiten voor jongeren organiseren en studieplekken uitbreiden. 

 

- Hoge uitgaven voor de jeugdzorg beter beheersbaar maken.

 

- "Van het gas af" moet wel haalbaar en betaalbaar zijn voor bewoners.

 

- Kunst van het loslaten. Weg met overbodige regels. 

 

 

Het partijprogramma

Ons programma voor 2022-2026

Download
Partijprogramma Partij Democratie voor Zoetermeer (PDvZ)
Verkiezingsprogramma PDvZ 2022-2026.pdf
Adobe Acrobat document 2.4 MB