De Partij Democratie voor Zoetermeer

De 14 belangrijkste punten

- Geen verhoging van de OZB.

 

- Meer betaalbare huizen voor jongeren en ouderen. 

 

- Oude industrieterreinen geschikt maken voor woningbouw. 

 

- Meer geld voor thuis- en ouderenzorg. 

 

- Geen extremisme en haatpredikers in Zoetermeer. 

 

- Mark, Geert en Jesse nemen geen plaats in onze gemeenteraad. 

 

- Aanpak van overlast hangjongeren en meer cameratoezicht .

 

 -Geen prestige projecten meer zoals de Holland Outlet Mall (HOM). 

 

- Investeren in natuur- en groenvoorzieningen. 

 

- Afschaffen van de hondenbelasting. 

  

- Het parkeren in de wijken verbeteren. 

 

- Een nieuw zwembad in het van Tuyllpark.

 

- Kunst van het loslaten. Weg met overbodige regels. 

 

- College heeft nu een grote mond. Al die jaren is niets gedaan.  

Het partijprogramma

Download
Partijprogramma Partij Democratie voor Zoetermeer (PDvZ)
Programma PDvZ 2018-2022.pdf
Adobe Acrobat document 446.7 KB