Referendum Afvalbeleid:        Op 14 December 2020 heeft het COLLEGE bestaande uit VVD, D66, CDA, Groen Links en de LHN, voor het voorstel gestemd.                                De PDvZ heeft TEGEN het voorstel gestemd.

 

1 keer in de vier weken de grijze bak ophalen. Grofvuil alleen tegen extra betaling.

 

Het college wil dat de  inwoners van Zoetermeer de taak van de gemeente over neemt. N.l. het scheiden van het afval voordat het wordt opgehaald en om dit allemaal nog fraaier te maken zal het restafval slechts 1x per 4 weken worden opgehaald.

 

Als vervolgens ook nog DIFTAR wordt ingevoerd zullen heel veel inwoners van Zoetermeer nog eens extra gepakt worden, want dan moet men betalen per aanbieding. Daarbij komt dat ouderen en mindervalide mensen extra financieel worden benadeeld. Vaak kunnen zij zo’n grote afvalzak fysiek niet tillen. Zij gebruiken een kleinere afvalzak voor de container maar betalen wel hetzelfde tarief als een grote volle afvalzak.

 

Heel veel gemeenten gaan inmiddels weer over op na-scheiding omdat dit efficiënter en goedkoper is. Helaas weigert de gemeente  Zoetermeer dit in te zien en gaat gewoon blind en doof voor de inwoners voor de zoveelste keer op een financieel debacle af. Dit kunnen en willen we niet laten gebeuren.

 

Daarom steunt de PDvZ het fantastische initiatief van Dani Nelissen-Scheffers & Remon van Gijn om een referendum te houden over het  afvalbeleid.

 

Breng je stem uit als je tegen voor scheiden bent op:

 

https://www.zoetermeer.nl/form/referendum-inleidend-verzoek/referendum-0

 

Log in met uw Digi-D.

Daarna komt u bij het formulier 'BESLUIT'.

Vul in bij 'over welk besluit van de raad dient u een verzoek tot referendum in?': Raadbesluit afval en grondstoffenbeleidsplan 2021

 

Vul in bij 'Datum besluit': 14 - 12 - 2020

 

BEDANKT VOOR DE GENOMEN MOEITE

 

PDvZ doet ook daadwerkelijk iets aan veiligheid in de stad.

Willeke Mertens commissielid van de PDvZ zet zich actief in bij het Was team Rokkeveen. In deze teams werken buurtbewoners en wijkagenten samen. Zij surveilleren op reguliere basis samen in de wijk om een oogje in het zeil te houden en misstanden te signaleren. Ook als er geen speciale surveillanceavonden zijn, zijn de WAS-leden alert op misstanden. Daarnaast zijn zij aanspreekpunt voor bewoners die onraad ruiken of iets verdacht signaleren. 

’t Oude Huis: “Tuinpaviljoenplan”

In 2017 heb ik samen met een aantal politiek enthousiaste geïnteresseerden de Partij Democratie voor Zoetermeer opgericht. De gevestigde politieke partijen waren naar onze mening te ambtelijk en vastgeroest. Het doel van de PDvZ is om oplossingsgericht te werk te gaan. Ons eerste wapenfeit is dat wij een uitgewerkt plan hebben gemaakt voor het nieuw te bouwen zwembad. Daarbij was de locatie van groot belang. Wij hebben toen het van Tuyllpark voorgedragen. Deze locatie was in eerste instantie niet in beeld. Gelukkig hebben alle fractie voor het voorstel van de PDvZ gekozen.

 

Nu hebben wij een uitgewerkt plan gemaakt voor het behoud van “’t Oude Huis” in de Dorpsstraat. Vele partijen vinden dat het moest blijven voor de Zoetermeerse inwoners maar komen niet met een haalbare oplossing. Dat is het verschil wat wij met de PDvZ willen maken.

In 2017 heb ik samen met een aantal politiek enthousiaste geïnteresseerden de Partij Democratie voor Zoetermeer opgericht. De gevestigde politieke partijen waren naar onze mening te ambtelijk en vastgeroest. Het doel van de PDvZ is om oplossingsgericht te werk te gaan. Ons eerste wapenfeit is dat wij een uitgewerkt plan hebben gemaakt voor het nieuw te bouwen zwembad. Daarbij was de locatie van groot belang. Wij hebben toen het van Tuyllpark voorgedragen. Deze locatie was in eerste instantie niet in beeld. Gelukkig hebben alle fractie voor het voorstel van de PDvZ gekozen.

 

Nu hebben wij een uitgewerkt plan gemaakt voor het behoud van “’t Oude Huis” in de Dorpsstraat. Vele partijen vinden dat het moest blijven voor de Zoetermeerse inwoners maar komen niet met een haalbare oplossing. Dat is het verschil wat wij met de PDvZ willen maken.

PDvZ zorgt dat wij ook in de raad zichtbaar zijn.

Wim Blansjaar (PDvZ), zittend achter de lange Jordy Boerboom van Groen Links, wordt zo vaak over het hoofd gezien door burgemeester Charlie Aptroot dat hij nu maar een mooi bordje heeft geïntroduceerd.

 

Meerdere partijen overwegen nu ook zo’n bordje te maken.


Raadsvoorstel masterplan en gebiedsontwikkelingsplan 2019 De Entree

In de raadsvergadering van 18 februari heeft onze fractieleider het volgende aan het college laten weten.

 

De Partij Democratie voor Zoetermeer zal het plan steunen dit om dat 4500 huizen noodzakelijk zijn voor Zoetermeer. Echter wij verbazen ons dat de uitvoering van o.a. het parkeerbeleid, verkeerstraat en oversteekplaatsen. Dit is niet de wens is van de inwoners van Zoetermeer. De PDvZ is ervoor voor de inwoners van Zoetermeer. Het college met dit ontwerpplan duidelijk niet.

Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan partiële herziening Stadscentrum Dorpsstraat

In de zelfde raadsvergadering kwam ook het nieuwe bestemmingsplan aan de orde. Wim Blansjaar sprak namens de PDvZ zijn ongenoegen uit.

 

Het is te gek voor woorden dat als brancheverenigingen pleite voor een andere zienswijze m.b.t. de m2 vloeroppervlakte voor zowel de horeca als detailhandel. Dat de wethouder dan zegt dat ze voor eigen parochie spreken. Maar dat de stakeholder c.q. een van de beleggers van het Stadshart wel alles naar zijn hand kan zetten in dit plan is verbazingwekkend.

 

Met dit voorstel wordt de lokale ondernemer de zwaar de dupe. Wij hadden dit ook niet van een VVD-wethouder verwacht. 

 

Na een lange discussie is het aantal m2 voor de horeca bijgesteld tot maximaal 2500m2 extra erbij. Voor de Dorpsstraat mag er 1000 m2 extra komen. Hoewel dit nog rijkelijk veel is zijn wij wel blij met het resultaat. Anders was het aantal m2 onbeperkt geworden.

Helaas is dit niet gelukt met de detailhandel.

 

 

Bij de uitbreiding van de evenementen heeft de wethouder toegezegd dat er strenger gehandhaafd wordt op het wilt parkeren van fietsen. Dit is noodzakelijk omdat de fietsen soms bij de bewoners in de voortuin worden geplaatst. 

 

De PDvZ heeft ondanks de toezeggingen tegen dit raadvoorstel gestemd

PDvZ stelt schriftelijke vragen over plastic afval

De Partij Democratie voor Zoetermeer (PDvZ) heeft in schriftelijke vragen aan het college aandacht gevraagd voor de enorme hoeveelheid plastic afval die wekelijks bij winkelcentrum de Vlieger in Rokkeveen ontstaat. 

 

Elk weekend ontstaat hier rond de plastic pers een enorme hoeveelheid van verschillende soorten plastic afval. Volgens de winkeliers van de Vlieger zijn niet alleen bezoekers van het winkelcentrum hier debet aan maar wordt er ook bedrijfsafval gedumpt. Zij komen tot deze conclusie doordat er grote hoeveelheden plastic schoonmaak verpakkingen in tassen bij de pers worden gezet. Vooral in het weekend ontstaat deze situatie omdat de container pas op maandag wordt geleegd. Het gevolg is dat veel plastic wegwaait over de parkeerplaats en in de natuur terecht komt met alle gevolgen van dien. Ook ongedierte vreet de plastic tassen aan op zoek naar etensresten en het veroorzaakt tevens stankoverlast voor de omgeving. De winkeliers hebben al regelmatig contact gezocht met de gemeente maar wordt er niets aan gedaan. Volgens de winkeliers wordt er niet naar hun klachten geluisterd.

 

Het is de doelstelling van het Rijk om in 2020 ruim 75% van het afval gescheiden in te zamelen. Dat is een prachtig streven dat ook in Zoetermeer gestimuleerd wordt door het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers bij o.a. winkelcentra in de stad. 

 

De PDvZ stelt het college voor om de frequentie van het legen van de container uit te breiden of een extra plastic container te plaatsen. De PDvZ wil graag van bewoners en winkeliers weten of er in de stad nog meer van deze situaties

bestaan. Hier kunt u het contactformulier voor gebruiken. 

 


Over ons

Wij zijn een jonge partij en komen niet voort uit een uitsplitsing van andere partijen. Wij zijn fris en onafhankelijk. Onze doelstelling is de bureaucratie en regelgeving terug te dringen. Ons motto is dan ook: een regel erbij, twee eraf.

Wat we doen

De komende jaren moet Zoetermeer een aantrekkelijke woon- en leefstad blijven. Geen verdere bezuinigingen op de thuis- en buurtzorg. Aandacht voor de veiligheid, overlast en vandalisme. Betere controle op de subsidies e.d.

Economie

In Zoetermeer zijn veel MKB bedrijven. Deze zijn goed voor een belangrijk deel van de werkgelegenheid. Bij aanbesteding van de gemeente moeten Zoetermeerse bedrijven, bij gelijkwaardigheid, voorrang krijgen.Dit is waar het om gaat

De Partij Democratie voor Zoetermeer wil samen met u een leefbare omgeving creëren. De Partij Democratie voor Zoetermeer is niet doof voor de geluiden uit de stad. Wij hoeven niet links of rechts te zijn. Wij zetten ons in voor u.