PDvZ stelt schriftelijke vragen over plastic afval

De Partij Democratie voor Zoetermeer (PDvZ) heeft in schriftelijke vragen aan het college aandacht gevraagd voor de enorme hoeveelheid plastic afval die wekelijks bij winkelcentrum de Vlieger in Rokkeveen ontstaat. 

 

Elk weekend ontstaat hier rond de plastic pers een enorme hoeveelheid van verschillende soorten plastic afval. Volgens de winkeliers van de Vlieger zijn niet alleen bezoekers van het winkelcentrum hier debet aan maar wordt er ook bedrijfsafval gedumpt. Zij komen tot deze conclusie doordat er grote hoeveelheden plastic schoonmaak verpakkingen in tassen bij de pers worden gezet. Vooral in het weekend ontstaat deze situatie omdat de container pas op maandag wordt geleegd. Het gevolg is dat veel plastic wegwaait over de parkeerplaats en in de natuur terecht komt met alle gevolgen van dien. Ook ongedierte vreet de plastic tassen aan op zoek naar etensresten en het veroorzaakt tevens stankoverlast voor de omgeving. De winkeliers hebben al regelmatig contact gezocht met de gemeente maar wordt er niets aan gedaan. Volgens de winkeliers wordt er niet naar hun klachten geluisterd.

 

Het is de doelstelling van het Rijk om in 2020 ruim 75% van het afval gescheiden in te zamelen. Dat is een prachtig streven dat ook in Zoetermeer gestimuleerd wordt door het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers bij o.a. winkelcentra in de stad. 

 

De PDvZ stelt het college voor om de frequentie van het legen van de container uit te breiden of een extra plastic container te plaatsen. De PDvZ wil graag van bewoners en winkeliers weten of er in de stad nog meer van deze situaties

bestaan. Hier kunt u het contactformulier voor gebruiken. 

 


Over ons

Wij zijn een jonge partij en komen niet voort uit een uitsplitsing van andere partijen. Wij zijn fris en onafhankelijk. Onze doelstelling is de bureaucratie en regelgeving terug te dringen. Ons motto is dan ook: een regel erbij, twee eraf.

Wat we doen

De komende jaren moet Zoetermeer een aantrekkelijke woon- en leefstad blijven. Geen verdere bezuinigingen op de thuis- en buurtzorg. Aandacht voor de veiligheid, overlast en vandalisme. Betere controle op de subsidies e.d.

Economie

In Zoetermeer zijn veel MKB bedrijven. Deze zijn goed voor een belangrijk deel van de werkgelegenheid. Bij aanbesteding van de gemeente moeten Zoetermeerse bedrijven, bij gelijkwaardigheid, voorrang krijgen.Dit is waar het om gaat

De Partij Democratie voor Zoetermeer wil samen met u een leefbare omgeving creëren. De Partij Democratie voor Zoetermeer is niet doof voor de geluiden uit de stad. Wij hoeven niet links of rechts te zijn. Wij zetten ons in voor u.